Новости
 
22 мај за Меѓународен ден на биолошка разновидност
2015/05/22

Обединетите Нации го прогласија 22 мај за Меѓународен ден на биолошка...

Покана за учество на индустриски претпријатија и национални консултанти
2015/04/06

Канцеларијата на Регионалниот центар за животна средина во Македонија во... 
Енергетската ефикасност во индустријата преку интегриран пристап
2015/03/31

Регионалниот центар за животна средина – канцеларија во Македонија, е ангажиран од UNIDO да го спроведе...


 
РЕЦ е дел од Секретаријатот на иницијативата “Европска недела на мобилност (European Mobility Week EMW) (2012-2017)
2015/03/23

РЕЦ е дел од Секретаријатот на иницијативата “Европска недела на мобилност (European Mobility Week EMW)...


 
Локални предизвици на Дримскиот речен слив
2015/03/09

Канцеларија на РЕЦ во Македонија на дводневната регионална работилница во рамки на CRESSIDA програмата:...


 
ОД ТЕБЕ ЗАВИСИ
2015/02/28

“ПОЗНАТИ ЛИЧНОСТИ СЕ ОБЕДИНУВААТ ЗА КЛИМАТСКА АКЦИЈА” е видео со кое се промовира кампањата за...


 
Програма за постдипломски студии во областа на Одржливи енергии
2015/02/22

Доколку студирате на некој од факултетите за технички науки во земјава и доколку ги завршите...


 
Повеќе вести