Новости
 
Работна консултација на тема "Следни чекори кон намалување на јаглеродните емисии во Македонија"
2016/09/02

На 2 септември 2016 год. во Канцеларијата на РЕЦ во Македонија ќе се одржи работна...

Повик за ангажирање на консултанти
2016/08/15

Канацеларијата на РЕЦ во Македонија објавува повик за ангажирање на консултанти... 
Проектна задача за ангажирање на краткорочен експерт
2016/08/03

Во рамки на проектот “Развивање на капацитети за одржливост на Дојранското Езеро“ Регионалниот...


 
Country Experts: CLIMACOR II
2016/07/20

Duration September 1, 2016, to November 30, 2016 (not full time) Background The REC has recently won a contract from the Regional Cooperation Council (RCC), headquartered in Sarajevo,...


 
Управување со цврст отпад во прекуграничките рурални и крајбрежни области во Југо-источна Европа
2016/07/15

Техничкиот експерт Ана Петровска од РЕЦ – Kанцеларијата во Македонија, беше ангажирана од страна на...


 
Стабилизирање на емисиите на стакленички гасови од патниот сообраќај преку двојно намалување на потрошувачката на гориво
2016/05/17

Во периодот 17-19 мај 2016 год. во Хотел Романтик во Велес, Канцеларијата на Регионалниот Центар за Животна...


 
8-ма Европска конференција за одржливи градови
2016/04/29

8-ма Европска конференција за одржливи градови - “Трансформациски активности: потенцијалот за...


 
Повеќе вести