Животна средина, здравје и безбедност и градење на капацитети за социјални услуги за локални консултанти

Environment, Health and Safety, and Social Services Capacity Building for Local Consultants

Извор на финансирање

EBRD

Име на клиент/донор

EBRD

Севкупна вредност на проектот

EUR 140,593

Date

септември 2014 – април 2016

Земји корисници

Albania | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Former Yugoslav Republic of Macedonia | Serbia | Turkey | Ukraine

Број на персонал

9

Заради недостигот од квалификувани консултанти во регионот кои можат да обезбедат професионални услуги во делот на животната средина, а особено целосни услуги од животната средина, здравје и безбедност како и социјални услуги (environment, health and safety, and social - EHSS), проектот беше имплементиран да изгради професионален капацитет за консалтинг во целните земји. Се решаваа предизвици поврзани со конфликтите помеѓу меѓународни стандарди и локални закони како и прифатените процедури, пристапите за развој на бизнис и управување, регрутирање, развој и одржување на професионални тимови, и контрола на квалитет на производи и услуги.

Севкупната цел на проектот беше да се зголемат капацитетите и компетентноста за EHSS на локалните консултанти за животна средина во седум земји: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, поранешна Југословенска Република Македонија, Србија, Турција и Украина.

Примарната цел беше да се работи заеднички на решавање и на посебните прашања кои произлегуваат при имплементацијата на меѓународните стандарди за EHSS, и да се прават консултации за проблемите во EHSS за меѓународните организации.

За време на проектот, беа направени и имплементирани курсеви за обука за проблеми во EHSS во седумте земји учеснички во согласност со побарувањата на Европската банка за обнова и развој (ЕБРД) и други меѓународни финансиски институции.

  • Развој на прилагодена програма за обука на EHSS консултанти.
  • Имплементација на седум еднонеделни обуки за проблеми во EHSS прилагодени кон регионалните побарувања.
  • Градење на капацитети
  • Подготовка на програми за обука
  • Пренос на знаење