Новости

Стандардна оперативна процедура за криминал во животната средина, со посебен осврт на процедура за отпадни масла
декември 21, 2015

Стандардна оперативна процедура за криминал во животната средина, со посебен осврт на процедура за отпадни масла

ЦЕЛ НА РАБОТИЛНИЦАТА Со цел ефикасно имплементирање на одредбите на Кривичниот законик и ефикасно изведување на сторителите на кривичните дела од оваа област пред правниот систем, изработен е СОП-...

Прочитајте повеќе
Тековните состојби со квалитетот на водата во Дојранското езеро
декември 16, 2015

Тековните состојби со квалитетот на водата во Дојранското езеро

Во рамките на проектот „Развивање на капацитети за одржливост на Дојранското Езеро“, канцеларијата на РЕЦ во Македонија ќе одржи втора тркалезна маса на 16 декември (среда) 2015 год. во хотел „Романтик” во...

Прочитајте повеќе
Почетниот состанок во рамки на проектот
декември 10, 2015

Почетниот состанок во рамки на проектот

На 10 декември 2015 година ќе се одржи Почетниот состанок во рамки на проектот “Стабилизирање на емисиите на стакленички гасови од патниот сообраќај преку двојно намалување на потрошувачката на гориво:...

Прочитајте повеќе
Се одржа почетен состанок во рамки на проектот
декември 10, 2015

Се одржа почетен состанок во рамки на проектот

На 10-ти декември во Стопанската комора на Македонија во Скопје, Канцеларијата на РЕЦ во Македонија го одржа Почетниот состанок во рамки на проектот “Стабилизирање на емисиите на стакленички гасови од...

Прочитајте повеќе
Стабилизирање на емисиите на стакленички гасови од патниот сообраќај преку двојно намалување на потрошувачката на гориво
декември 10, 2015

Стабилизирање на емисиите на стакленички гасови од патниот сообраќај преку двојно намалување на потрошувачката на гориво

На ден 10.12.2015 год. (четврток), во просториите на Стопанската комора на Р. Македонија, во организација на Регионалниот центар за животна средина (РЕЦ), со почеток во 10:30 часот се одржа почетниот состанок за...

Прочитајте повеќе
Корисничка обука за оптимизација на системи за пареа
ноември 20, 2015

Корисничка обука за оптимизација на системи за пареа

Во периодот од 09 ноември до 10 ноември 2015 година во Стопанска комора на Република Македонија се одржа дводневна корисничка обука наменета за енергетските тимови (национални консултанти и претставник на...

Прочитајте повеќе
Состанок на потесната работна група во рамки на проектот Themis Network (Themis мрежа)
ноември 17, 2015

Состанок на потесната работна група во рамки на проектот Themis Network (Themis мрежа)

На 17 ноември 2015 год. во просториите на Канцеларијата на РЕЦ во Македонија беше одржан состанок на потесната работна група во рамки на проектот Themis Мрежа. Целта на состанокот беше да се презентира и...

Прочитајте повеќе
Работилница во рамки на CRESSIDA проектот
ноември 07, 2015

Работилница во рамки на CRESSIDA проектот

Канцеларијата на РЕЦ во Македонија со три македонски општини на Регионална работилница во Унгарија во рамки на CRESSIDA проектот. Од 1-7 ноември 2015 год, во Сентендре, Унгарија Регионалниот центар за животна...

Прочитајте повеќе