Новости

Повик за ангажирање на консултанти
август 15, 2016

Повик за ангажирање на консултанти

Канацеларијата на РЕЦ во Македонија објавува повик за ангажирање на консултанти во рамки на проектот „СТАБИЛИЗРАЊЕ НА ЕМИСИИТЕ НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ ОД ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ ПРЕКУ ДВОЈНО НАМАЛУВАЊЕ НА...

Прочитајте повеќе
Проектна задача за ангажирање на краткорочен експерт
август 03, 2016

Проектна задача за ангажирање на краткорочен експерт

Во рамки на проектот “Развивање на капацитети за одржливост на Дојранското Езеро“ Регионалниот центар за животна средина (РЕЦ) пристапува кон изработка на Студија за валоризација на Дојранското Езеро, во...

Прочитајте повеќе
Country Experts: CLIMACOR II
јули 20, 2016

Country Experts: CLIMACOR II

Duration September 1, 2016, to November 30, 2016 (not full time) Background The REC has recently won a contract from the Regional Cooperation Council (RCC), headquartered in Sarajevo, to support the implementation of the SEE 2020 Strategy. The assignment, CLIMACOR II, is a follow-up to the first CLIMACOR project, which developed and tested a methodology for assessing...

Прочитајте повеќе
Управување со цврст отпад во прекуграничките рурални и крајбрежни области во Југо-источна Европа
јули 15, 2016

Управување со цврст отпад во прекуграничките рурални и крајбрежни области во Југо-источна Европа

Техничкиот експерт Ана Петровска од РЕЦ – Kанцеларијата во Македонија, беше ангажирана од страна на Постојаната работна група за регионален рурален развој (Regional Rural Development Standing Working Group - SWG) во...

Прочитајте повеќе
Корисничка обука за оптимизација на системи за пареа
јуни 09, 2016

Корисничка обука за оптимизација на системи за пареа

На 01 и 02 јуни 2016 година во просториите на Стопанска комора на Република Македонија се одржа дводневна корисничка обука за оптимизација на системи за пареа, наменета за претставници од партнер – компаниите....

Прочитајте повеќе
Информативна средба за национални консултанти за оптимизација на системи за пареа
јуни 06, 2016

Информативна средба за национални консултанти за оптимизација на системи за пареа

На 30.05.2016 година во просториите на РЕЦ Канцеларија во Македонија се одржа информативна средба за национални консултанти за оптимизација на системи за пареа. На оваа средба меѓународниот консултант им даде...

Прочитајте повеќе
Стабилизирање на емисиите на стакленички гасови од патниот сообраќај преку двојно намалување на потрошувачката на гориво
мај 17, 2016

Стабилизирање на емисиите на стакленички гасови од патниот сообраќај преку двојно намалување на потрошувачката на гориво

Во периодот 17-19 мај 2016 год. во Хотел Романтик во Велес, Канцеларијата на Регионалниот Центар за Животна Средина (РЕЦ) во Македонија организираше обука за Политиките за економија на гориво во Р. Македонија во...

Прочитајте повеќе