Новости

5-ти координативен состанок на сите партнери вклучени во проектот EU HCWM
март 16, 2016

5-ти координативен состанок на сите партнери вклучени во проектот EU HCWM

На 14 и 15 март во Регио Емилиа, Италија се одржува 5-от координативен состанок на сите партнери вклучени во проектот „Развивање на Национални професионални стандарди и програми за стручно образование во...

Прочитајте повеќе
 Прва субрегионална обука за спроведување на законодавството за води и заштита на природа во прекуграничен контекст
март 11, 2016

Прва субрегионална обука за спроведување на законодавството за води и заштита на природа во прекуграничен контекст

Регионалниот центар за животна средина (РЕЦ) како секретаријат на THEMIS мрежата под покровителство на Австриската развојна агенција (АДА) од 9-11 март 2016 год. во Хотел “Тино-Свети Стефан“ во Охрид ја...

Прочитајте повеќе
Одржана манифестација “Во Дојранското езеро има живот“
февруари 26, 2016

Одржана манифестација “Во Дојранското езеро има живот“

Канцеларијата на РЕЦ во Македонија во соработка со О.У Кочо Рацин од Нов Дојран на ден 26 февруари 2016 год. во О.У Кочо Рацин во Нов Дојран ја организираше едукативната натпреварувачка манифестација со...

Прочитајте повеќе
Од 27 до 29 јануари се одржа првиот координативен состанок
февруари 01, 2016

Од 27 до 29 јануари се одржа првиот координативен состанок

Од 27-29 јануари 2016 год. во Хотел Романтик се реализираше Првиот координативен состанок во рамки на проектот: „Одржливост на граѓанските здруженија преку вмрежување за социјално претприемништво“....

Прочитајте повеќе
Едукативна натпреварувачка манифестација ''Во Дојранското Езеро има живот''
јануари 20, 2016

Едукативна натпреварувачка манифестација ''Во Дојранското Езеро има живот''

Регионалниот центар за животна средина (РЕЦ) – Канцеларија во Македонија и централното основно училиште „Кочо Рацин“ од Нов Дојран, спроведуваат едукативна натпреварувачка манифестација со интерактивен...

Прочитајте повеќе
На 16 декември во Стар Дојран се организираше тркалезна маса
декември 24, 2015

На 16 декември во Стар Дојран се организираше тркалезна маса

На 16 декември во Стар Дојран се организираше тркалезна маса на тема „Квалитетот на водата во Дојранското езеро и нејзиното влијание врз економските активности на локалното население“. Канцеларијата на...

Прочитајте повеќе
Стандардна оперативна процедура за криминал во животната средина, со посебен осврт на процедура за отпадни масла
декември 21, 2015

Стандардна оперативна процедура за криминал во животната средина, со посебен осврт на процедура за отпадни масла

ЦЕЛ НА РАБОТИЛНИЦАТА Со цел ефикасно имплементирање на одредбите на Кривичниот законик и ефикасно изведување на сторителите на кривичните дела од оваа област пред правниот систем, изработен е СОП-...

Прочитајте повеќе
Тековните состојби со квалитетот на водата во Дојранското езеро
декември 16, 2015

Тековните состојби со квалитетот на водата во Дојранското езеро

Во рамките на проектот „Развивање на капацитети за одржливост на Дојранското Езеро“, канцеларијата на РЕЦ во Македонија ќе одржи втора тркалезна маса на 16 декември (среда) 2015 год. во хотел „Романтик” во...

Прочитајте повеќе