Корисничка обука за оптимизација и преглед на системи за компримиран воздух

Корисничка обука за оптимизација и преглед на системи за компримиран воздух

јуни 07, 2021 | Nga Milena Manova Ilikj

UNIDOПоврзани документи

Системите за компримиран воздух се застапени во речиси секоја производствена компанија. Искуствата во светот покажаа дека токму кај овие системи се возможни најголеми заштеди со мали инвестиции и без поврат на вложените пари. Во текот на Ноември 2017 година беше одржана обука за корисници на компримиран воздух која ја слушаа ЏЏ учесници. Поради големиот интерес, обуката повторно ќе се одржи. Во рамките на проектот “Поттикнување на пазарната трансформација за енергетска ефикасност во индустријата и забрзување на инвестициите во најдобри практики и технологии во Република Македонија”, Ве повикуваме да учествувате на обуката која ќе се одржи во текот на месец Мај/ Јуни. Обуката е во организација на РЕЦ Македонија, со финансиска подршка од GEF и UNIDO.

 

Обуката ќе се одржи online и е бесплатна за учесниците.

 

Обуката трае 3 дена, од 8.00h – 14.00h, со паузи од 30 минути во 10.00h и 12.00h.

 

1 ден. Снабдувачка страна на системите: уреди за генерирање на компримираниот воздух и трошоци за производство на компримиран воздух

2 ден. Третман и дистрибуција на компимираниот воздух, потрошувачи

3 ден. Оценка и подобрувања на системите за компримиран воздух

 

Понудени се 6 термини за обуката за кои компаниите може да гласаат. Согласно гласовите, од нив ќе бидат избрани 3 дена во кои ќе се одржи обуката. Предлог-термини за обуката може да бидат доставени најдоцна до петок, 4 јуни 2021 година.

 

Dates

Days

10 јуни

Четврток

15 јуни

Вторник

17 јуни

Четврток

22 јуни

Вторник

24 јуни

Четврток

29 јуни

Вторник

 

За учество во обуката се повикуваат компаниите од сите сектори со инсталирана силина на системите за компримиран воздух од 50 kW или повеќе. Од секоја компанија може да се пријават по 2(3) слушатели.

: 311 views