Зелен транспорт во Република Македонија?

Истражување на јавното мислење

август 15, 2018

РЕЦ Македонија спроведува истражување на јавното мислење поврзано со сегашното користење на возилата во Република Македонија. Целта на истражувањето е да собереме што повеќе информации за да предложиме соодветни мерки за озеленување на возниот парк, односно транспорт кој помалку загадува и е побезбеден. 
Правото на чиста и здрава животна средина е основно граѓанско право.
https://s.surveyplanet.com/SyfaJ3BBm - Пристап до прашалникот на Македонски јазик 
https://s.surveyplanet.com/Sysad2SBQ - Пристап до прашалникот на Албански јазик

: 2,142 views