Резултати од Повикот за мали грантови на СЕЕДЛИНГ

јануари 09, 2018 | Nga Milena Manova Ilikj

Ве известуваме дека во рамки на Програмата за мали грантови од регионалниот проект: „Воведување на Целите за одржлив развој на ОН во училиштата од Југоисточна Европа“, којашто се спроведува од страна на Регионалниот центар за животна средина – Канцеларија во Македонија, се избрани следните организации како добитници од повикот на СЕЕДЛИНГ проектот:

Име на организација

Е-пошта

ЗДРУЖЕНИЕ  НА ГРАЃАНИ ОХО

oxo@oxo.org.mk;
vase@oxo.org.mk

CEPROSARD

ivana.petkanovska@ceprosard.org.mk

GO GREEN

antonio@bidizelen.org

АЈДЕ МАКЕДОНИЈА

kontakt@ajdemakedonija.mk

СОЈУЗ НА ИЗВИДНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА

vlatko@scout.org.mk

: 1,759 views