Информативна средба

октомври 24, 2017

Информативна средба наменета за сите Граѓански организации, што ќе покажат интерес за учество на Повикот за доставување на предлог проекти во рамки на Програмата за мали грантови од проектот: Спроведување на Целите на ОН за одржлив развој во училишта во ЈИЕ (СЕЕДЛИНГ)“  ќе се одржи во Канцеларијата на РЕЦ во Македонија на 31 октомври 2017 год. (вторник), со почеток во 12,00 ч.

Нашата адреса е:

ул. Алберт Ајнштајн бр. 4/1-1,

                1000 Скопје

(тел. за информации 02/3090 135)

: 1,218 views