Повик за експерт за графичко уредување и дизајн на публикација

февруари 06, 2017

РЕЦ објавува Повик за експерт за графичко уредување и дизајн на публикација "Водич за граѓани и граѓански здруженија за Протоколот на загадувачи и пренос на загадувачки материи".

Повикот е отворен до пополнување на позицијата.

: 884 views