Контакт

РЕЦ Македонија

Алберт Ајнштајн 4/1-1
1000 Скопје
Телефон: 02-3090-135 ; 02-3090-136
Факс 02-3088-193
E-mail: CO.Macedonia@rec.org