Канцеларии на РЕЦ

Македонија

Канцеларијата на РЕЦ во Македонија е меѓународна организација пристутна во Македонија од јули 1993 год. а Канцеларијата официјално почна со работа во јануари 1995 год. Програмите и проектите на Канцеларијата на РЕЦ во Македонија помагаат за зајакнување на знаењата и капацитетите, како на поединци, така и на организации, за заеднички придонес за решавање на проблемите од областа на животната средина.